Board regler

Alle som bruger Grillguru.dk er underlagt disse etiske regler. Brug lidt tid på at læse dem igennem. Reglerne er indført for at holde en god tone og gøre Grillguru.dk til et sjovt og rart sted at være for alle.

 1. Opførsel på Grillguru.dk

  1. Hold en ordentlig tone, også i en eventuel diskussion. Vi kan, og skal, ikke altid være enige. Men vi skal vise respekt for andre holdninger. Husk, at ikke alle er lige gode til at formulere sig. Dem er her også plads til. Med mindre skrivefejl/stavefejl er stærkt meningsforstyrrende, så undlad at kommentere det. Fordi man har en lovsikret ret til at ytre sig, behøver man ikke altid at bruge den :-) #
  2. Som udgangspunkt er Grillguru.dk åben for alle. Admin teamet forbeholder sig retten til at vurdere, om enkelte brugere ikke kan indordne sig i det store fællesskab, og lave sanktioner herefter. Dette sker heldigvis meget sjældent - og aldrig uden forudgående varsel. #
  3. Politiske debatter hører ikke hjemme på Grillguru.dk. Grillguru.dk er et mad og grillforum. Politik kan debatteres på de glimrende sider der findes på nettet med politik som interessepunkt. #
  4. Billeder med pornografisk islæt er ikke tilladt på Grillguru.dk. De bliver fjernet omgående og det kan medføre en advarsel og efterfølgende udelukkelse. #
  5. Det er ikke tilladt at have mere end en aktiv bruger pr. person på Grillguru.dk. Opdager vi at dette overtrædes, vil det ene brugernavn blive slettet og det andet brugernavn vil modtage en advarsel. #
 2. Hvordan holder vi en god tone?

  1. I tilfælde af overtrædelse af vores få, men vigtige regler, vil det medføre en påtale. Skulle dette ikke være nok, vil der komme en advarsel. Dernæst advarsel nr. 2 og sidst en udelukkelse fra Grillguru.dk. #
  2. Grillguru.dk er åben for stort set al grilldebat. Men hvis man ønsker at debattere andre grillsider - eller indhold derpå -, forbeholder admins sig retten til at henvise debatten til disse sider. Indlæg med en udpræget nedladende tone vil blive slettet. #
 3. Kommercielle indlæg

  1. Grillguru.dk er ejet af selskabet Dansk BBQ Rådgivning, der forbeholder sig retten til at sælge reklame samt sponsorplads på siden til grill/mad relaterede interessenter, for at dække en del af omkostningerne af driften. Vi forbeholder os derfor retten til at afvise kommercielle indlæg, hvis ikke de er godkendt af Grillguru.dk forinden. Der henvises i øvrigt til markedsføringslovens regler. #
  2. Ved kommercielle indlæg forstås:

   - Indlæg der er oprettet med formål at skabe opmærksomhed på et produkt eller en ydelse der udbydes af et registreret firma, som ikke har købt reklameplads på Grillguru.dk

   - ”Betalte brugerindlæg”. Såfremt en virksomhed stiller produkter til rådighed for en forbruger, og denne løbende poster skjult reklame på Grillguru.dk, vil dette udløse sanktioner overfor brugeren.

   - Alle erhvervsdrivende henstilles til at overholde almindelig god markedsføringsskik. #
  3. Links til hjemmesider er forbeholdt de særlige felter i brugerprofilen.
   Ønskes link direkte i signatur, kan disse naturligvis indsættes, men Grillguru.dk admin team forbeholder sig retten til at slette dem, såfremt de antager karakter af skjult reklame. #
 4. Fællesindkøb

  1. Det er ikke tilladt at lave eller opfordre til fællesindkøb, med mindre følgende regler overholdes:

   A) Forinden offentliggørelse skal der ansøges om en forhåndsgodkendelse. Dette skal ske til johnny@grillguru.dk eller på PM

   B) For alle godkendte fællesindkøb gælder, at man som garant for indkøbet accepterer at svare på alle henvendelse via tråden, PM samt email.

   C) Den udbudte vares pris skal kendes 100% på forhånd, INDEN at udbudstråden oprettes.
   Er prisen inverval-baseret kan dette oplyses.

   D) Er der ikke Dansk garanti på produktet, skal der altid bestilles 10% ekstra. Disse produkter kan efter 90 dage udbydes til salg, såfremt der ikke har været fejlpakninger, defekte produkter m.v.

   E) Et afslag på et fællesindkøb skal respekteres, og er ikke til debat offentligt

   F) Fælleskøb er et registreret varemærke for hjemmesiden Recordere.dk, og bør aldrig benyttes på Grillguru.dk #
 5. Alt det andet :-)

  1. Copyright. Som udgangspunkt vil de billeder der lægges op på Grillguru.dk tilhøre den enkelte bruger. Dog kan der være tilfælde af konkurrencer eller lignende, hvor Grillguru.dk ønsker retten til billeder. Det vil så klart fremgå af konceptet for den enkelte konkurrence. #
  2. Det vil til enhver tid være de siddende admins der foretager de enkelte vurderinger. Som udgangspunkt er beslutninger ikke til debat i de enkelte tråde, men efter behov kan admins kontaktes via privatbesked. #
  3. Hvis en aktiv bruger ønsker at fratræde sin bruger, vil vi deaktivere brugeren i en periode på 12 måneder. Indenfor denne periode kan en bruger genaktiveres, hvis det ønskes. Begge dele kræver en henvendelse til admin. Ønsker du ikke at benytte Grillguru.dk længere er det nemmeste blot at lade være med at logge på. #
 6. Det skal være sjov at grille og det skal være sjov at være på Grillguru.dk. #
cron